Konsultacje z uczniami

Zasady konsultacji dla uczniów

 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego na zajęcia/konsultacje do Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w okresie pandemii COVID-19

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce