Krystyna Ołdak

Krystyna Ołdak – nauczycielka klas I-III i wiedzy o społeczeństwie z kwalifikacjami do nauczania historii, eksperta d/s awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatora po szkole podstawowej.

Od dwóch lat poszerzam swoje zawodowe pole działania współpracując z CEO; wykonuję zadania mentora w programie "Młody Obywatel", przygotowuję uczniów do konkursu WOiE pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, troje uczniów otrzymało w tym konkursie  tytuł laureata.