IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Norwida - gimnazja

Drugi dzień IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida pod hasłem Rzeczpospolita Norwidowska z honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dla uczniów gimnazjów odbył się 8 kwietnia 2016 r. W Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce gościliśmy jedenaście trzyosobowych drużyn z Postolisk, Poświętnego, Klembowa, Duczek, Radzymina, Jadowa, Stanisławowa, Tłuszcza, gimnazjum nr 1 i nr 4 w Wołomina i Strachówki. Zmagania uczniów oceniało zacne jury w składzie pani Katarzyna Pazio naczelnik wydziału Kultury, promocji i oświaty Starostwa powiatu wołomińskiego, dr Jerzy Szeja polonista z LO. im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, Anna Gołoś kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce. Po zaciętej walce zakończonej dogrywką czterech zespołów pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum w Postoliskach Julia Łukasiewicz, Kamila Kostrzewa, Emilia Brodzik. Opiekunką drużyny była pani Violetta Gajcy. Laureaci otrzymali tablety, grawerowane tabliczki, a szkoła statuetkę Weronesy.

Na drugim miejscu uplasował się zespół z Gimnazjum nr 4 w Wołominie Joanna Marciniak, Dominik Stępień, Natalia Misiak. Opiekunki panie Anna Kanabrocka i Beata Mrozowska. Uczniowie otrzymali wysokiej klasy bezprzewodowe myszki do komputera. Na miejscu trzecim stanęła drużyna z gimnazjum w Strachówce Urszula Lewandowska, Emilia Ołdak, Brygida Karolina Kowalik. Nagrodą były książki ufundowane przez bibliotekę w Strachówce.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać sześciu bardzo ciekawych prezentacji artystycznych. Najlepszą, w ocenie sędziów, było wystąpienie Aleksandry Piotrowskiej i Zuzanny Stępień z Gimnazjum w Stanisławowie.

Nagrody zakupione zostały dzięki dofinansowaniu Konkursu przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Gminy Strachówka oraz indywidualnym sponsorom Piotra Orzechowskiego wójta gminy Strachówka, Krzysztofa Jezierskiego sekretarza gminy Strachówka, Rafała Rozpary prezesa Lokalnej Grupy Działania „Równiny wołomińskiej”, Sebastiana Radzio przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Strachówka, Agnieszce Piekut Cukiernia „Pychotka” z Wujówki,  Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Strachówce. Wszystkim, którzy wsparli IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida” bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.

Dziękuję również nauczycielom zespołu humanistycznego paniom Marioli Orzechowskiej, Renacie Ołdak, Emilii Badurek i Iwonie Gajdzie, panu Sebastianowi Radzio za przygotowanie konkursu.

Dyr. Grażyna Kapaon