Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida - szkoły podstawowe

6 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida.  W szranki stanęło siedem trzyosobowych  drużyn ze szkół podstawowych z powiatu wołomińskiego. Przyjechały do nas zespoły z Jadowa, Wszebor, Postolisk, Stryjek, Ostrówka, Krusza oraz Strachówki. Zmagania uczniów sędziowało jury w składzie pani  profesor Małgorzata Szeja z LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, pani  Magda Suchenek radna powiatu wołomińskiego, pani Anna Gołoś kierownik gminnej biblioteki publicznej w Strachówce i pan Henryk Szczęsny dyrektor SZOEA-sz.

 

Uczniowie rywalizowali w czterech  konkurencjach zadaniowych i czterech rundach pytań. Po części wiedzowej mieliśmy okazję usłyszeć cztery wystąpienia artystyczne.  Zwycięzcą X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida  została drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, drugie miejsce zajęła drużyna z Postolisk, a trzecie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. POW w Ostrówku. Uczniowie z Wszebory otrzymali także piękną statuetkę dla zwycięskiej szkoły.

Jury przyznało dwie równorzędne nagrody za prezentację artystyczną Marii Szczapa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu za wiersz „Italiam!Italiam!” i  Michałowi Siuchcie za wiersz „Cenzor Krytyk” z Jadowa.  Marysia nagrodzona została również nagrodą Grand Prix. Fundatorami nagród, wysokiej klasy słuchawek, kamer sportowych, myszek do komputera, pięknych książek, statuetek i dyplomów był Powiat Wołomiński, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Gmina Strachówka, Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce i Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy także Radzie Rodziców, która przygotowała dla naszych gości ciasta, kanapki, napoje, kawę i herbatę. Gorące podziękowanie kierujemy do Cukierni „Pychotka” pani Agnieszki Piekut za przepyszne pączki.

Konkurs, który jest świętem całej naszej szkoły i wielką  jej promocją przygotowuje od dziesięciu lat świetny zespół nauczycieli humanistów pani Mariola Orzechowska, Renata Ołdak, Emilia Badurek i Iwona Gajda oraz od strony technicznej, obsługi filmowej i fotograficznej  pan Sebastian Radzio. Dekorację jak co roku wykonały panie Mirosława Ufnal i Basia Janus.  Bardzo, za ten ogrom pracy, dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Józefa Kapaon za mistrzowskie czytanie  wierszy Cypriana Norwida w czasie jednej z konkurencji.