Rodzice
Facebook
Udostępnij
LICZNIK ODWIEDZIN
928041
DzisiajDzisiaj21
WczorajWczoraj753
Ten tydzieńTen tydzień2217
Home Rada Rodziców

Rada Rodziców

Mikołajki 2018

 

Więcej…

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

 

Kl. 0

1) Kristo Izabela

2) Sejbuk Monika

3) Płachecka Mariola wyznaczona do Rady Rodziców

Kl. I

1) Tomaszewski Krzysztof - wyznaczony do Rady Rodziców

2) Ostrowska Katarzyna

3) Karyś Renata

Kl. II a

1) Wielgo Dorota - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Dzięcioł Katarzyna

3) Orzechowska Dorota

Kl. II b

1) Skowerska Barbara - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Konowrocka Renata

3) Grodkowska Iwona

Kl. III

1) Skowerska Magdalena - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Bacławska Bogumiła

3) Skibniewska Agnieszka

Kl. IV

1) Płachecka Mariola - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Sejbuk Monika

3) Kur Agnieszka

Kl. V

1) Han Anna - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Urmanowska Dorota

3) Sikora-Buta Ewa

 

Kl. VI

1) Szewczyk Elżbieta - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Dzięcioł Katarzyna

3) Zastawna Jadwiga

Kl. I gimnazjum

1) Dzięcioł Justyna - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Kristo Iza

3) Łukasiewicz Marzena

Kl. II gimnazjum

1) Przybysz Edyta - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Wiśniewska Małgorzata

3) Owsianko Anna

Kl. IIIa gimnazjum

1) Orzechowska Katarzyna - wyznaczona do Rady Rodziców

2) Kaczorowska Dorota

3) Owsianko Anna

Kl. IIIb gimnazjum

1) Gawor Małgorzata

2) Rosa Barbara

3) Grabowska Barbara

 

 

 

 

Roczne rozliczenie Rady Rodziców 2014/15

PRZYCHODY:

 

Wpłaty na Radę Rodziców (24): 1.340,00 zł

Vademecum 2015: 670,00 zł

Pozostałe przychody: 1.900,76 zł

RAZEM: 3.910,76 zł

 

Saldo rachunku bankowego na dzień 09/09/2014r.: 543,62 zł

Środki pieniężne w gotówce: 198,00 zł

Łącznie Rada Rodziców dysponowała kwotą: 4.652,38 zł.

WYDATKI:

 

Imprezy okolicznościowe: 434,44 zł

(Mikołajki, Dzień Dziecka)

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 : 789,10 zł

Pozostałe wydatki: 452,25 zł

RAZEM: 1.675,79 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 16.09.2015r. wynosi 2.977,89 zł.

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Orzechowska

 

 

Rada Rodziców

 

 

Rada Rodziców

Samorządna reprezentacja rodziców i prawnych opiekunów uczniów Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce.

Rada współdziała z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną oraz instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania młodzieży.


Główne cele działalności Rady Rodziców:
„Wspierać działania szkoły, nieść pomoc, wyróżniać najlepszych”

Radę tworzą rodzice i prawni opiekunowie uczniów wszystkich klas, wybrani z rad oddziałowych każdej klasy, na okres roku szkolnego. Wybór, działalność
i zebrania Rady odbywają się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rady Rodziców i Procedurze wyboru Rady Rodziców.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i darowizn. Rozliczamy się z nich bardzo precyzyjnie i uczciwie. Przeznaczane są one głównie na różnorodną pomoc finansową dla uczniów, a tym samym zawsze wracają do naszych dzieci.

Pamiętajmy zakres pomocy tak naprawdę zależy tylko od dobrej woli nas czyli: rodziców, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Wysokość naszych składek na rok szkolny 2013/2014 ustalona została w wysokości:

- 70zł od rodziny
- 50zł w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do szkoły.

Nie są to kwoty sztywne, każdy wpłaca tyle ile może.

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach: - na konto w Banku Spółdzielczym w Strachówce, nr konta:

52 9233 0001 2600 1182 2000 0010

- w dniach zebrań z Rodzicami

- dodatkowo w sekretariacie.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Orzechowska

 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014r. w skład Rady Rodziców wchodzą:

Zarząd:
Przewodnicząca: p. Katarzyna Orzechowska kl. VI SP.
Z-ca przewodniczącej: p. Anna Owsianko kl. IIIA Gim.
Sekretarz : p. Anna Han kl. II SP.
Skarbnik: p. Edyta Przybysz kl. V SP.

Członkowie:
p. Katarzyna Dzięcioł kl. „0”
p. Barbara Skowerska kl. IA SP

p. Mariola Płachecka kl. IB SP
p. Jadwiga Zastawna kl. III SP

p. Renata Konowrocka kl. IV SP

p. Anna Kamińska kl. I Gim.
p. Małgorzata Gawor kl. II Gim.

p. Elżbieta Kałuska kl. IIIA Gim.

p. Anna Owsianko kl. IIIB Gim.

 

 


 

 

Roczne rozliczenie Rady Rodziców

 

 

ROCZNE ROZLICZENIE RADY RODZICÓW

ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZYCHODY:

Wpłaty na Radę Rodziców: 2.100,00 zł

Vademecum 2013: 440,70 zł

RAZEM: 2.540,70 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 25/09/2012r.: 1.270,28 zł

Łącznie Rada Rodziców dysponowała kwotą: 3.810,98 zł.

WYDATKI:

Wyjazdy na konkursy: 535,00 zł

Zakup książek: 398,80 zł

Imprezy okolicznościowe: 483,76 zł

(Mikołajki, Wigilia, Ostatki, Dzień Dziecka)

Dofinansowanie zakupu kosy spalinowej

i kserokopiarki 600,00 zł

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 : 532,00 zł

Pozostałe wydatki: 536,00 zł

RAZEM: 2.750,56 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 23.09.2013r. wynosi 931,55 zł.

Środki pieniężne w gotówce: 128,87 zł

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Orzechowska

 

 


 

 
Facebook Slide Likebox