Rekrutacja

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZERÓWKA

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgłaszanie dzieci spoza obwodu szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA ZERÓWKA

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁA PODSTAWOWA

UCHWAŁA NR XX/147/2017 RADY GMINY STRACHÓWKA

UCHWAŁA NR XX/148/2017 RADY GMINY STRACHÓWKA