Wyniki ankiety „WF z klasą

Nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole przeprowadzili wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum bardzo ciekawą ankietę. Chcieliśmy dowiedzieć się co myśli nasza młodzież o wuefie, jak się odżywia, co sądzi na temat swojej kondycji fizycznej, o szkole i nauczycielach. Prezentacja jest bardzo ciekawą lekturą. Punktem wyjścia do różnych, wspólnych działań w programie „WF z klasą”, którego celem jest poprawa kondycji nas wszystkich.

Dyr. G. Kapaon