Oferty pracy

 

Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce zatrudni od 1 września 2020 r.:
  • Nauczyciela wspomagającego (oligofrenopedagogika) w pełnym wymiarze godzin
  • Nauczyciela świetlicy w wymiarze 20 godz. i 8 godz. wychowania fizycznego